Privacy

Privacyverklaring met uitleg over de manier waarop Omnia Interactive omgaat met de gegevens van bezoekers en van klanten.

Dit is onze identiteit

Omnia Interactive
Statenkamer 20
1261 XK Blaricum
E info[at]omniainteractive.nl
Kvk 32127673

Website

Als u deze website bezoekt kunnen wij door middel van het programma AWStats bij onze host Mijndomein bepaalde kenmerken zien van u als bezoeker. Mijndomein gebruikt daarvoor het open source programma AWStats. Deze gegevens dienen voor ons alleen om te kunnen zien welke en hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, nooit om uit deze informatie personen of apparaten te herleiden.

Buiten het dashboard van AWStats bewaren en delen wij geen verkeersgegevens.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Doordat deze website plugins gebruikt van derden, is het gebruik daarvan onderhevig aan het privacybeleid van de aanbieders van deze plugins. Op uw verzoek zullen wij u binnen 5 werkdagen na de ontvangst daarvan informeren over de plugins die wij gebruiken.

Omnia Interactive deelt nimmer actief gegevens met derden.

Cookies

Deze site gebruikt geen cookies.

Gegevensinzage

U kunt als bezoeker van deze website en als klant van Omnia Interactive, altijd de gegevens inzien, die van u verwerkt zijn. U kunt ook verzoeken om een correctie van de gegevens of verwijdering van gegevens uit ons bestand, als de gegevens niet meer relevant zijn, bijvoorbeeld omdat u geen klant meer bent.

Wij bewaren de volgende gegevens van u als u klant bent:

– instellingen van uw website en email met als doel uw site te kunnen beheren en support te leveren
– NAW, emailadres en telefoongegevens om u te kunnen bereiken en te factureren
– backups van uw website tot 3 maanden terug met als doel die bij calamiteiten te kunnen herstellen naar een goed werkende toestand
– berichten via email, sms en whatsapp om afspraken en opdrachten te kunnen nakomen

Wij zijn door de belastingdienst gehouden aan een bewaartermijn van onze boekhouding voor een periode van 7 jaar. Daarin bewaren wij facturen die zijn verzonden aan onze klanten met uw NAW gegevens.

Bent u klant bij Omnia Interactive en onderhouden wij uw website? Om uw site te kunnen herstellen bij calamiteiten bewaren wij op externe eigen opslagmedia een backup van uw website en de database tot een periode van 3 maanden terug. Oudere backups worden iedere maand verwijderd van onze opslagmedia.

Maakt uw website gebruik van één of meerdere contactformulieren, dan zorgen wij dat er geen kopie van met deze webformulieren verzonden berichten wordt bewaard op de server bij de host of dat deze elke maand verwijderd worden.

Beveiliging

Omnia Interactive zorgt tenminste eenmaal per maand voor een check en update – indien beschikbaar – van alle bedrijfsmatig gebruikte software, besturingssystemen en anti-virusprogramma.

Onderhouden wij uw website op basis van een onderhoudscontract, dan vindt elke maand een volledige check plaats van alle website onderdelen en zullen deze altijd worden geactualiseerd naar de meest recente versie daarvan.

Klachten

Bent u het niet eens met ons na onze reactie op een verzoek, een klacht of meningsverschil? Bij onrechtmatig gebruik van uw gegevens kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versiecheck 24 juli 2022